Portraits de champions

Vaea NAUTA

Vaea NAUTA

Matahiapo WOHLER

Matahiapo WOHLER

Jérémy BIAU

Jérémy BIAU

Jean-François  CAZAUX

Jean-François CAZAUX

Ari de MAEYER

Ari de MAEYER

Dimitri DAVID

Dimitri DAVID

Oehau TEIHOTUA

Oehau TEIHOTUA

Boite Postale 1121 - 98713 PAPEETE
Polynésie française

Tel. (689) 40.80.05.80 - Fax : (689) 40.85.57.07

©2018 by Agence SMILE Tahiti - www.agence-smile.com

Matahiapo WOHLER

AGE : 28 ans INDEX : 1,4 PALMARES : Champion de Polynésie 2017 (c’était la 4e fois)

Go to link